Contact Us

Address: 188 Ding'an West Rd, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, China
Tel: +86-13122709502
Email: key014@kexutex.com
Postal Code: 213161